Author: projektspartak

15. i 16. studenoga, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda u Splitu održala su se dva Okrugla stola Socijalnog vijeća projekta SPARTAK, pod nazivom „SWOT analiza socijalnog dijaloga u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ Cilj dvaju susreta bio je prikupiti podatke od svih dionika koji izravno ili neizravno...