Split – Dva susreta Socijalnog vijeća projekta Spartak

Split – Dva susreta Socijalnog vijeća projekta Spartak

15. i 16. studenoga, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda u Splitu održala su se dva Okrugla stola Socijalnog vijeća projekta SPARTAK, pod nazivom „SWOT analiza socijalnog dijaloga u Splitsko-dalmatinskoj županiji“

Cilj dvaju susreta bio je prikupiti podatke od svih dionika koji izravno ili neizravno sudjeluju u socijalnom dijalogu na području Splitsko-dalmatinske županije, mapirati stanje socijalnog dijaloga te definirati snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje koje bi mogle utjecati na socijalni dijalog.

Predstavnici jedinica lokalne uprave i samouprave, civilnog sektora te privatnog sektora koji su sudjelovali na okruglom stolu, iznosili su svoja razmišljanja, razmjenjivali iskustva i davali konkretne primjedbe o svim oblicima i viđenjima socijalnog dijaloga.

U dvodnevnom susretu područje socijalnog dijaloga je razmatrano sa aspekta privatnog, javnog i civilnog sektora. Svaki sektor je detaljno opisao svoje područje te je uočeno kako između njih ima i preklapanja. Tijekom budućih susreta Socijalnog vijeća razgovarat će se o konkretnim pitanjima koja utječu na socijalnih dijalog te prioritetima djelovanja. Prisutni su također imali priliku razmijeniti kontakte i dogovoriti bilateralnu suradnju.

Moderator događanja bio je Marin Urlić (CEDRA) koji je vodio i radionice za izradu SWOT analize. Tijekom radionica sudionici su bili podijeljeni po grupama s obzirom na sektor kojem pripadaju te su vrlo profesionalno i prezentirali zaključke svojih grupa. SWOT analiza je najprikladniji instrument i početna točka za određivanje prioritetnih aktivnosti budućeg djelovanja Socijalnog vijeća. Izrađena analiza će se mijenjati sukladno prikupljenim podacima tijekom budućih susreta Socijalnog vijeća koje će se baviti interesima i potrebama javnog, civilnog i privatnog sektora vezano za stanje na tržištu rada, nedostatak radne snage te ostala pitanja kojima se projekt bavi.