Partneri projekta SPARTAK u studijskom posjetu Norveškoj udruzi poslodavaca

Partneri projekta SPARTAK u studijskom posjetu Norveškoj udruzi poslodavaca

Početkom listopada 2018., predstavnici partnera u Projektu SPARTAK (Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost), RERA-e S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko- dalmatinske županije, HUP Regionalnog ureda Split i Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, posjetili su najveću norvešku poslodavačku udrugu – Confederation of Norwegian Enterprise (NHO).

NHO je najveća norveška udruga poslodavaca i vodeći lobist te glas industrije i poslovnog sektora u Norveškoj. NHO okuplja 25,600 članova – tvrtki, od malih obiteljskih do multinacionalnih kompanija u većini sektora. Tvrtke su organizirane u 16 sektorskih udruga i imaju podršku 12 regionalnih ureda.

Tijekom posjeta, u sjedištu NHO-a održano je nekoliko sastanaka na kojima su članovi delegacije imali prilike saznati detalje o organizaciji NHO, njihovim aktivnostima, lobiranju, odnosima sa državnim tijelima i sindikatima te socijalnom dijalogu sa stajališta NHO i sindikata LO.

Pravni savjetnik NHO, Henrik Munthe održao je 2 prezentacije, jednu u kojima je detaljnije predstavio NHO i govorio o socijalnom dijalogu u Norveškoj sa stajališta poslodavaca.

Stein Regård, glavni ekonomist Norveške konfederacije sindikata -The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) govorio je o socijalnom dijalogu sa aspekta sindikata. Bilo je zanimljivo čuti o razlikama skandinavskog modela sindikalnog organiziranja i sindikata drugih europskih zemalja, primjerice Francuske i Njemačke. U skandinavskim zemljama, a poglavito Norveškoj, sindikalna zastupljenost je puno veća. LO je najveća i najutjecajnija radnička udruga u Norveškoj i ima tradiciju djelovanja preko 100 godina. Više od 900 000 radnika je organizirano u 26 sindikata koji su udruženi u LO, u kojem djeluju sindikati javnog i privatnog sektora.

Gjermund Løyning, voditelj Odjela komunikacija NHO, prezentirao je lobističke aktivnosti NHO i metode lobiranja u Norveškoj. Partneri iz Hrvatske su postavljali pitanja o problemima koji muče Hrvatsku vezano za zapošljavanje, konkurentnost i održivi gospodarski razvoj.