Informativne radionice i okrugli stolovi za ranjive skupine – projekt „Spartak“

Informativne radionice i okrugli stolovi za ranjive skupine – projekt „Spartak“

U sklopu projekta „Spartak – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Klub mladih Split je tijekom lipnja održao ciklus informativnih radionica i okruglih stolova za pripadnike ranjivih skupina na temu razvoja civilnog društva u Splitu.

Na održanim radionicama i okruglim stolovima predstavila se većina udruga civilnog društva sa područja grada Splita koja svojim djelovanjem i projektima u kojima sudjeluju doprinose dobrobiti lokalne zajednice. Razgovarali su o počecima djelovanja, o radu i volonterskom angažmanu, odnosu sa jedinicama lokalne i područne samouprave prema udrugama civilnog društva, mogućnosti dobivanja vlastitog prostora za rad i odnosa medija prema udrugama civilnog društva te međusobnih odnosa.

Zaključak je bio kako organizacije civilnog društva imaju respektabilni potencijal u raznim područjima društvenog života i spremne su na suradnju, kako međusobnu, tako i sa drugim institucijama. Složni su kako ovakvi susreti imaju veliku važnost za razvoj civilnog društva te njihovo buduće djelovanje, jer su u nekom trenutku svog djelovanja usmjereni jedni na druge. Inspirirane su socijalnim poduzetništvom i rado surađuju s drugim dionicima kako bi mobilizirali nove resurse i ostvarili napredak te ojačali socijalnu komponentu na lokalnoj pa time i na državnoj razini.

Projekt SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost usmjeren je na osnaživanje socijalnog dijaloga i rješavanje ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije u sferi rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja te je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.496.021,00 kn.