Rodna ravnopravnost kao osnova socijalnog partnerstva – projekt „SPARTAK“

Rodna ravnopravnost kao osnova socijalnog partnerstva – projekt „SPARTAK“

U sklopu projekta ,,SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost“, Udruga Domine je provodila ciklus radionica i okruglih stolova za pripadnike ranjivih skupina pod nazivom ”Rodna ravnopravnost kao osnova socijalnog partnerstva” u cilju podizanja znanja o rodnoj ravnopravnosti na radnom mjestu i alatima za njeno postizanje, kao i važnosti ravnopravnosti za postizanje kvalitetnih socijalnih partnerstva.

Ciklus se sastojao od 3 radionice i okrugla stola.

Karmela Šegvić prezentirala je 19.06.2019. temu spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, što je jedan od najčešćih oblika seksualnog nasilja, ali se rijetko prijavljuje i često trivijalizira. Govorilo se o tome koji su njegovi najčešći oblici, kako ih prepoznati te na koji način postupiti u slučaju istog.

Petra Sinovčić je 26.06.2019. prezentirala temu rodno osjetljivog proračuna. Posebno je istaknula da se proračuni rijetko spominju kada se govori o rodnoj ravnopravnosti, a oni mogu biti sredstva kojima se dodatno diskriminira ili alati koji pomažu u postizanju rodne ravnopravnosti. To je posebno vidljivo kada se govori o nacionalnim ili lokalnim proračunima koji često muškarcima doprinose više nego ženama i na taj način produbljuju društvenu neravnopravnost.

Mirjana Kučer obradila je 27.06.2019. temu ravnopravnosti spolova kao jednom od ciljeva održivog razvoja te europskoj vrijednosti koja u Splitu nije dovoljno prepoznata kao i o tome zašto je upravo ona ključna za postizanje socijalnog dijaloga.

Projekt SPARTAK usmjeren je ka rješavanju ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije vezanih za pitanje rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja, financiran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je JU RERA.