SPARTAK – završna konferencija

SPARTAK – završna konferencija

13. lipnja 2019., u prostorijama Sveučilišne knjižnice u Splitu, održana je završna konferencija projekta “SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost” sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda čiji je cilj povećati učinkovitost, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Na završnoj konferenciji  predstavljene su  aktivnosti i ostvareni rezultati projekta u kojem su sudjelovali Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije (JU RERA SDŽ) kao nositelj te projektni partneri – Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Split i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj (CEDRA) Split.

Pomoćnik ravnatelja J.U. RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, g. Tonči Božanić, pozdravio je okupljene sudionike završne konferencije i istaknuo značaj projekta u smislu održivosti i transfera njegovih rezultata do razine donošenja odluka i kreiranja novih politika. Članica projektnog tima, Ivana Grubišić predstavila je nositelja projekta, Javnu ustanovu RERA S.D. i aktivnosti kojima se ustanova bavi, s naglaskom na projekte u provedbi i pripremi. Trenutno RERA provodi 40 projekata ukupne vrijednosti 77.685.800,79 Eur, od čega je vrijednost projektnih aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske županije 28 milijuna Eur. U svjetlu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH (NN, br. 123/17), RERA S.D. je postala akreditirani regionalni koordinator za područje Splitsko-dalmatinske županije i sve veći naglasak u budućnosti mora stavljati na pružanje stručne tehničke pomoći u pripremi i provedbi programa i projekata potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije.

Direktorica HUP-ovog Regionalnog ureda Split, Vesna Ivić-Šimetin govorila je o ishodima aktivnosti projekta s aspekta socijalnog dijaloga. Iskustva zemalja članica EU pokazuju kako sistem pregovaranja, konzultacija i koordinacije svih dionika značajno utječu na realizaciju nacionalnih i lokalnih prioriteta. Kazala je kako ne možemo biti zadovoljni kvalitetom postojećeg socijalnog dijaloga u Hrvatskoj. Činjenica je da živimo u društvu promjena, novih načina poslovanja i rada, novih tehnologija, pa će i pomalno zastarjeli modeli socijalnog dijaloga morati doživjeti neke promjene. Osim socijalnih partnera u dijalog treba više uključiti i njegove aktere u širem smislu,  nevladine udruge, civilni sektor, obrazovne ustanove i sl.

Marin Urlić, projektni koordinator  iz Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj ( CEDRA) prezentirao je aktivnosti CEDRE, ali glavnina prezentacije odnosila se na provedbene aktivnosti projekta Spartak te iskustva i znanja koja su stekli projektni partneri prilikom sudjelovanja na bezbrojnim radionicama projekta i studijskoj posjeti Norveškoj udruzi poslodavaca. Jedan dio prezentacije odnosio se na Udruge civilnog društva i socijalni dijalog. Kazao je kako se udruge civilnog društva bave  socijalnim poduzetništvom i pridonose oblikovanju kvalitetnijeg i socijalno pravednijeg društva  te uključuju građane u sva područja društvenog djelovanja kroz volontiranje i partnerstvo. Time pridonose razvoju zajednice i razvijaju suradnju s nizom državnih tijela. Urlić je prezentirao aktivnosti i rezultate projekta: nadogradnja dokumenta „Analiza trenutne razine socijalnog dijaloga na području SDŽ”, izrađen prijedlog mjera za rješavanje ključnih problema, održane edukacije i radionice za predstavnike sva tri sektora (EU sektorske politike, unaprjeđenje komunikacijskih vještina, kolektivno pregovaranje), informativne radionice i okrugli stolovi za pripadnike ranjivih skupina, nove socijalne partnerske inicijative do kraja provedbe projekta: novo socijalno vijeće, mjere za rješavanje problema, zaliha projekata i programa, partnerski dogovori o nastavku suradnje na razvijanju socijalnog dijaloga itd…