Socijalno vijeće projekta Spartak raspravljalo o ključnim razvojnim pitanjima

Socijalno vijeće projekta Spartak raspravljalo o ključnim razvojnim pitanjima

Članovi socijalnog vijeća na trodnevnoj radionici u okviru projekta SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost raspravljali su o ključnim razvojnim pitanjima u deset tematskih sektora, u cilju donošenja prijedloga mjera za rješavanje ključnih problema prema sektorima.

Područja obuhvaćena raspravom članova Socijalnog vijeća su: građevinarstvo, turizam i ugostiteljstvo, IKT, inovativne i kreativne industrije, socijalne i zdravstvene usluge, udruge i društveno poduzetništvo, obrazovanje, poljoprivreda, ribarstvo i marikultura, prehrambena proizvodnja i prerada, ostala industrija, lokalni održivi razvoj, zapošljavanje mladih, osoba s invaliditetom, starijih, dugotrajno nezaposlenih i drugih skupina u nepovoljnom položaju. Darka Todorić, voditeljica županijskog ureda HURS-a u Splitu, u ulozi facilitatora radionica  uspješno je poticala članove socijalnog vijeća da sa različitih gledišta sagledaju određeno područje, poslušaju stajališta drugih sudionika, sve u cilju kreiranja sinergijskih rješenja za razvojne probleme pojedinog područja. Upravo sagledavanje određenog problema iz više različitih kutova i dimenzija otvara put ka stvaranju ideja i konstruktivnih rješenja, neovisno o kojem je sektoru riječ. Na osnovu komentara, zaključaka i prijedloga iznesenih na okruglim stolovima, izradit će se dokument koji će sadržavati prijedloge za rješavanje ključnih problema u sektorima o kojima se razgovaralo te će predstavljati konkretan output projekta SPARTAK.

Projekt SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost usmjeren je na osnaživanje socijalnog dijaloga i rješavanje ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije u sferi rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja te je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.496.021,00 Kn.