EU sektorske politike

EU sektorske politike

Dana 07. i 08. ožujka, 2019. godine, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda u Splitu, održana je dvodnevna radionica pod nazivom „EU sektorske politike“ u okviru projekta SPARTAK.

Svrha radionice „EU sektorske politike“ je bila jačanje kapaciteta članova Socijalnog vijeća projekta Spartak, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Svi dionici socijalnog partnerstva trebaju prepoznati prilike dostupne kroz članstvo unutar EU kao i kako se usklađivanjem lokalnih ciljeva sa ciljevima Europske unije može značajno doprinijeti kvaliteti života i razvoju lokalne zajednice. Pripreme za kohezijsku politiku i upravljanje sredstvima iz fondova EU-a dale su važan poticaj boljem oblikovanju regionalne politike Hrvatske. Sa stajališta široke međusektorske  prirode fondova EU-a kao i očekivanih razvojnih utjecaja u sadašnjem višegodišnjem financijskom okviru, uočava se da su učinci pripreme za kohezijsku politiku vidljivi u poticanju značajnih promjena, kako u regionalnoj politici Hrvatske, tako i u ukupnom vođenju javnih politika.

Prvog dana radionice članovi socijalnog vijeća su se upoznali sa EU tematskim politikama odnosno pregledom stajališta Europske unije vezano za njene ključne teme. Upoznali su se i sa proračunom EU i kako se isti distribuira prema zemljama članicama. Drugog dana radionice, razgovaralo se o implementacijskoj politici odnosno raspodjeli financijskih sredstava kroz EU strukturne i investicijske fondove i druge programe podrške te trenutnoj kohezijskoj politici EU i predviđenom proračunu za buduću perspektivu. Analizirani su nacionalni programi financirani kroz ESIF fondove kroz primjere iz prakse.

Predavač na radionici je bio Goran Pavlov, poslovni savjetnik, osnivač zaklade za istraživanje i razvoj i voditelj IRI Centra kompetencija.

Projekt SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost usmjeren je na osnaživanje socijalnog dijaloga i rješavanje ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije u sferi rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja te je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.496.021,00 Kn.