Održan 9. i 10. okrugli stol za uspostavu Socijalnog vijeća u okviru projekta SPARTAK

Održan 9. i 10. okrugli stol za uspostavu Socijalnog vijeća u okviru projekta SPARTAK

Dana 20. i 21. veljače, 2019. godine, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda u Splitu, održana su dva okrugla stola u okviru projekta SPARTAK.

Marin Urlić (CEDRA) je moderirao oba okrugla stola za uspostavu Socijalnog vijeća u kojem trebaju biti zastupljene tvrtke, udruge civilnog društva i javni sektor. Namjera je da socijalno vijeće doprinese kvaliteti i učinkovitosti socijalnog dijaloga usmjeravanjem socijalnog dijaloga na ključna razvojna pitanja od zajedničkog interesa za održivost, konkurentnost i razvoj radnih mjesta, a time i cijele lokalne i regionalne zajednice.

Na 9. okruglom stolu se najviše razgovaralo o nedostatku bipartizma kako u cijeloj državi tako i na lokalnoj razini. Prisutni su obaviješteni kako je HUP već više puta slao predstavke vezano za pitanje procedure socijalnog dijaloga  i zakonodavne izmjene koje se ignoriraju. Međutim, prvi put su ove godine Hrvatska udruga poslodavaca, Savez samostalnih sindikata, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata zajednički potpisale i poslale nadležnim institucijama predstavku koja se odnosi na nepoštivanje procedure socijalnog dijaloga vezano za dostavljene izmjene Zakona o trgovačkim društvima. Prisutni su zaključili kako je bilo koji oblik socijalnog dijaloga potreban za razvoj i dobrobit cijele zajednice, neovisno o sektoru i broju uključenih i da isti nema alternative.

Na 10. okruglom stolu je osnovano Socijalno vijeće s ukupno 12 predstavnika (po 4 iz javnog, privatnog i civilnog sektora). Također, najavljene su planirane edukacije za članove socijalnog vijeća na teme komunikacijskih vještina, sustava kolektivnog pregovaranja, EU sektorskih politika i rješavanja ključnih razvojnih pitanja  i sl.

Projekt SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost usmjeren je na osnaživanje socijalnog dijaloga i rješavanje ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije u sferi rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja te je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.496.021,00 Kn.