Socijalni dijalog i upravljanje projektnim ciklusom

Socijalni dijalog i upravljanje projektnim ciklusom

24. i 25. siječnja, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda u Splitu održala su se dva okrugla stola u okviru projekta SPARTAK, pod nazivom „Socijalni dijalog i upravljanje projektnim ciklusom “

Cilj dvaju susreta bio je prikupiti podatke i primjere dobre prakse od svih dionika koji izravno ili neizravno sudjeluju u socijalnom dijalogu na području Splitsko-dalmatinske županije te identificirati stanje socijalnog dijaloga u županiji, kao i istaknuti dosadašnja znanja i iskustva u povlačenju EU sredstava.

Na okruglim stolovima su predstavnici javnog, civilnog te privatnog sektora raspravljali o mogućnostima unaprjeđenja socijalnog dijaloga. U dvodnevnom susretu, osim samog socijalnog dijaloga, tema je bila i upravljanje projektnim ciklusom (PCM) kako bi potencijalni članovi socijalnog vijeća bili upoznati s mogućnostima korištenja eksternih izvora financiranja u svrhu riješavanja strukturnih problema, osobito onih na tržištu rada.

Cilj upravljanja projektnim ciklusom je povećanje kvalitete projekta, njihove provedbe, izbjegavanje najčešćih pogrešaka te poboljšanje upravljanja aktivnostima na projektima i programima svih vrsta. Upravljanje projektnim ciklusom primijenjen na EU fondove ne pokriva samo klasični pristup projektima, već i razvoj i provedbu nacionalnih razvojnih strategija, operativnih programa, te je osnovni alat EU-a za provedbu svih politika, programa i projekata. Na oba iznimno posjećena okrugla stola, sudionici su razmjenjivali iskustva na teme bitnih odrednica dobrog projekta, razlika između projekata i programa te kako upravljati projektnim ciklusom.

Moderator događanja bio je Marin Urlić (CEDRA) s višegodišnjim iskustvom u privatnom i civilnom sektoru u pisanju projekata i upravljanju projektnim ciklusom. Tijekom radionica sudionici su vrlo aktivno iznosili svoja dosadašnja iskustva i planirane projekte za buduće natječaje. Također se na okruglim stolovima dotaklo prioritetnih aktivnosti budućeg djelovanja Socijalnog vijeća koje će se baviti interesima i potrebama javnog, civilnog i privatnog sektora vezano za stanje na tržištu rada, nedostatak radne snage te ostala pitanja kojima se projekt SPARTAK bavi.

Projekt SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost usmjeren je na osnaživanje socijalnog dijaloga i rješavanje ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije u sferi rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja te je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.496.021,00 Kn.